Základní popis domů

  • Domy ATREA poskytují komfortní a zdravé bydlení s velmi nízkou spotřebou energie a minimálním dopadem na životní prostředí.
  • Domy jsou navrhovány v energetickém standardu pasivního domu podle TNI 730329. Jedná se o sendvičové dřevostavby se skeletovou nosnou konstrukcí.
  • Konstrukce je tvořena přírodními materiály na bázi dřeva s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Použití přírodních materiálů vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima a zatěžuje minimálně životní prostředí.
  • Konstrukce je velmi flexibilní pro splnění individuálních hmotových a dispozičních řešení.
  • Větrání a vytápění je zajištěno systémy společnosti ATREA.
  • V domech je zajištěn trvalý přívod vzduchu se zpětným získáváním tepla v zimním období.
  • Volba zdroje tepla a otopné soustavy záleží na individuálních požadavcích stavebníka. Je možné vybrat libovolné běžně užívané zdroje tepla a jejich kombinace.
  • Stavba vzniká montáží přímo na staveništi z vysušeného řeziva a deskových materiálů.
  • Domy je možno dodat kompletně na klíč, nebo jako hrubé stavby ve fázi pro dokončení svépomocnou výstavbou.

Základní parametry standardního domu ATREA

(Dům s užitnou plochou cca 125 m2)

Energetický standard
– pasivní dům dle TNI 730329

Tepelná ztráta domu
– cca 2 kW při teplotách EXT = -15 °C ; INT = 20 °C

Potřeba tepla pro vytápění
– cca 2 000 kWh/rok

Součinitel prostupu tepla stěn
– U = 0,11 W/m2K

Vzduchotěsnost obálky
– běžně dosahovaná n50 = 0,2–0,3 h-1

Účinnost rekuperace – cca 85 %
Požární odolnost stěn – REI 60
Náklady na vytápění – od cca 2.000 Kč/rok
Náklady na realizaci – od 23.000 Kč/m2

podrobnější informace o konstrukci domu v sekci KONSTRUKCE

domy ATREA