Vytápění a ohřev TUV

Schéma vytápění (chlazení) a ohřevu TUV
Vytápění a ohřev vody TUV

TUV
Pro výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) je možno použít téměř jakékoli známé zdroje tepla nebo jejich kombinace. Díky mnohonásobně nižší potřebě tepla oproti běžnému domu postačují i zdroje o velmi malém výkonu.
Pro provoz domu upřednostňujeme využití úsporných a obnovitelných zdrojů energie (slunce – solární kolektory, energie prostředí - tepelná čerpadla, biomasy – krbová a peletková kamna apod.). Využití úsporných zdrojů se projevuje dalším snížením nákladů na provoz domu a zmenšením závislosti na dodavatelích energií.

Zdroj, případně kombinace zdrojů ohřívá vodu v integrovaném zásobníku tepla (IZT). Ze zásobníku je odebíráno teplo pro vytápění a ohřev TUV.

Pro vytápění domů ATREA je možné volit mezi teplovzdušným vytápěním (slučuje vytápění a větrání, případně i chlazení) nebo klasickou otopnou soustavou (oddělený systém vytápění a větrání).

ZDROJE TEPLA

Nejčastější zdroje tepla pro pasivní dům jsou:
  • Tepelné čerpadlo – velmi levný a automatický provoz (ATREA má v nabídce tepelné čerpadlo pro pasivní domy s možností letního chlazení)
  • Krbová kamna, či krbová vložka na dřevo – obvykle s teplovodním výměníkem, který ohřívá vodu v integrovaném zásobníku tepla. Akumulované teplo v zásobíku je dále využíváno pro ohřev TUV a pro otopnou soustavu.
  • Solární fototermické panely – pokryjí až 60 % celkové roční spotřeby TUV
  • Kamna, nebo kotle na peletky – automatický provoz, dražší surovina než palivové dřevo
  • Krby na biolíh – interierový doplněk s dražším provozem a nízkou pořizovací cenou.
  • Plynové kotle – pro pasivní domy v mnoha ohledech nevýhodné.
  • Elektřina – pro záložní ohřev akumulační nádrže, nebo přímotopy apod. – neekologický zdroj tepla, pro pasivní domy je tendence nahrazovat jej jinými zdroji nejlépe obnovitelnými.

INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLA

Většina zdrojů tepla má při svém optimálním provozu mnohem větší tepelný výkon než potřebujeme pro vytápění pasivního domu. S úspěchem se proto využívá zapojení integrovaného zásobníku tepla (IZT) do systému vytápění. Jedná se o nádrž s vodou, kterou zdroj tepla ohřívá při provozu. Nádrž je dobře zaizolovaná a dovolí nám uchovat teplo po dobu i několika dní. Teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je tedy v nádrži stále připraveno k okamžitému použití v době kdy jej uživatel potřebuje. Zdroj tepla se zapíná pouze pro ohřátí vody v nádrži a může pracovat na optimální výkon nezávisle na aktuální potřebě uživatele.
V IZT jsou instalovány záložní elektrické topné spirály pro případ kdy není v provozu jiný zdroj tepla (nesvítí slunce a netopí se v krbu atd.).
Zásobník tepla také zmenšuje možnost přehřívání interieru od krbu a krbových kamen. Až 80% tepla, které vzniká v krbu může být odvedeno do IZT a nesálá do inerieru.
Do místností je ale postupně dle potřeby teplo uvolňováno z IZT. Zásobník tedy v podstatě plní funkci akumulace tepla v interieru v zimním období podobnou jako masivní stěny, navíc s možností účinné regulace.

OTOPNÉ A CHLADÍCÍ SOUSTAVY

Teplovzdušné vytápění s cirkulací a větrání s rekuperací

Tento systém vytápění je navrhovaný jako standard pasivních domů v systému ATREA. Při teplovzdušném vytápění se přihřívá čerstvý vzduch proudící do místnosti. Není tedy potřeba další otopné soustavy. Pro tento způsob vytápění bylo firmou ATREA s.r.o. vyvinuto několik typů kompaktních vzduchotechnických jednotek. (např. DUPLEX RB3-EC)
Jedná se o sloučení vytápění, větrání s rekuperací tepla, případně i chlazení do jednoho celku.

Teplovodní otopná soustava a oddělené větrání s rekuperací

Jde o klasickou teplovodní otopnou soustavu při které je topné médium rozvedeno do otopných ploch v jednotlivých místnostech. Sálavé otopné plochy jsou velmi malé díky malé potřebě tepla na vytápění v pasivních domech. Druhy otopných ploch jsou radiátory, stěnové vytápění, podlahové vytápění, teplovodní podlahové konvektory apod.
Firma ATREA vyrábí stěnové nízkoteplotní nástěnné sálavé panely pro tento druh otopných soustav.

Výhodou tohoto systému je velmi příjemné sálavé vytápění a možnost samostatné regulace v každé místnosti. Vzduchotechnická jednotka plní pouze funkci výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla (rekuperací).
Pokud by byl požadavek na chlazení místností, musí se místo vzduchotechnické jednotky s rekuperací navrhnout jednotka s chladícím výměníkem, s větším výkonem a s cirkulací (tedy obdobně jako při teplovzdušném vytápění).

OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV)

Příprava teplé užitkové vody je zajišťována průtočným ohřevem výměníkem z nerezového potrubí umístěným v horní části integrovaného zásobníku tepla. Vysoce hygienický průtočný ohřev TUV zcela vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vylučuje vznik vysoce agresivních kalů a koroze nádrže.