Výhody dřevostaveb

 • Rychlost výstavby

  Doba realizace dřevostavby rodinného domu se pohybuje pouze kolem 3 měsíců. Krátká doba výstavby významně snižuje náklady na stavbu.

 • Výstavba bez omezení ročním obdobím

  Suchý proces stavby celého domu umožňuje výstavbu prakticky v jakémkoli ročním období. Dřevěná konstrukce je smontována v řádu několika dnů.

 • Konstrukce pro úsporné domy

  Dřevostavby jsou ideální volbou pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Konstrukce s dřevěnými nosnými prvky mají oproti konstrukcím z jiných dnes běžně používaných materiálů lepší tepelně izolační vlastnosti.

 • Větší využití plochy

  K dosažení požadovaných energetických vlastností obvodových stěn s dřevěnou nosnou konstrukcí dostačuje tenčí konstrukce než u stavby zděné. V rodinném domě pro čtyřčlennou rodinu touto úsporou získáme až 12 m2 vnitřního prostoru při stejné zastavěné ploše v porovnání se zděnou technologií.

 • Úsporné staveniště

  Montáž dřevostavby zasahuje minimálně do okolí staveniště. Hrubá konstrukce domu realizovaná v několika dnech se stává prostorem pro uskladnění dalšího materiálu pro výstavbu.

 • Ekologická výstavba

  Energie potřebná na pořízení, přepravu a zabudování materiálu do stavby (šedá energie) je u dřevostaveb mnohem menší než u zděných technologií. U pasivního domu pro čtyřčlennou rodinu tento rozdíl představuje množství energie potřebné pro provoz pasivního domu po dobu 10 let. Při výstavbě dřevostaveb je 10 krát menší spotřeba vody oproti zděné stavbě. V produkci skleníkového plynu CO2 mají dřevostavby dokonce pasivní bilanci (stromy při svém růstu navážou do své hmoty více CO2 než se spotřebují na jejich opracování, dopravu a zabudování do staveb). Dřevostavba je asi 3 krát lehčí než stavba zděná, což se projeví v úspoře nákladů na základové konstrukce, nižších základech a menší ekologické zátěži při dopravě materiálů.

 • Zdravé vnitřní prostředí

  Přírodní materiály vytvářejí příjemné vnitřní mikroklima, optimálně regulují vlhkost, nevylučují žádné škodlivé látky, naopak mají schopnost některé toxické prvky vázat. Významným faktorem je i příjemné působení přírodních materiálů na smysly a psychiku člověka.

 • Snadná přestavba a demolice objektu

  Změna dispozice nebo využití dřevostavby je rychlá a velmi snadná bez mokrých, hlučných a prašných procesů. Při demolicích dřevostaveb je naprostá většina použitých materiálů ekologicky recyklovatelná.