Větrání

S rostoucími požadavky na energetické úspory v budovách se zvyšují i nároky na těsnost výplní okenních otvorů. V současnosti tak již pro zajištění zdravého vnitřního prostředí nepostačuje přirozené větrání okny, které je navíc doprovázeno značnými ztrátami tepla.

U moderních energeticky úsporných staveb se proto pro zajištění požadované výměny vzduchu s úspěchem využívá systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace). Řízené větrání s rekuperací zajišťuje odvod škodlivin, stálý přívod optimálního množství čerstvého vzduchu a významně snižuje ztráty tepla větráním (až o 95% oproti větrání okny).

Větrání s rekuperací

Větrání s rekuperací

Do každé místnosti je přiváděn čerstvý vzduch vyústkami v podlaze, stěnách, nebo v podhledu. Vydýchaný vzduch je odváděn z místností pod dveřmi a odtahován v místnostech s potenciálním zdrojem zápachu a vlhkosti (kuchyně, WC, koupelny). Teplo odpadního vzduchu je předáno příchozímu ve výměníku se zpětným získávání tepla (rekuperací).

Společnost ATREA vyrábí ucelenou řadu větracích jednotek DUPLEX s  rekuperací tepla vhodných zvláště pro komfortní větrání nízkoenergetických a pasivních domů.

 

Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací

Větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním objektu

Systém teplovzdušného vytápění umožňuje sloučit větrání a vytápění objektu do jednoho celku. Pokud čerstvý vzduch před přivedením do místností ohřejeme na požadovanou teplotu, stává se z něj teplonosné medium a není potom potřeba instalovat do domu oddělený klasický systém vytápění.

Společnost ATREA vyrábí ucelenou řadu teplovzdušných větracích jednotek DUPLEX s rekuperací tepla vhodných pro větrání a teplovzdušné vytápění nízkoenergetických a pasivních domů.

Společnost ATREA vyrábí ucelenou řadu větracích jednotek DUPLEX s rekuperací tepla vhodných pro větrání a teplovzdušné vytápění nízkoenergetických a pasivních domů.