Systém ATREA

  • Certifikované konstrukční a technologické řešení energeticky pasivní dřevostavby
  • Zajištění kompletní dodávky na klíč od návrhu architektonicky-energetického konceptu po realizaci v celé ČR
  • Možnost etapizace a částečné výstavby svépomocí

Systém ATREA

Systém ATREA je certifikovaný stavební systém optimalizovaný pro výstavbu energeticky pasivních dřevostaveb. Nedílnou součástí domů je integrovaný systém vytápění a chlazení, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání s rekuperací. Vývoj celého systému a výroba většiny technických zařízení probíhá ve společnosti ATREA v České republice což zaručuje kompatibilitu stavby a jednotlivých technických zařízení a umožňuje poskytovat nadstandardní servis a garanci kvality.

Systém ATREA znamená také úzkou spolupráci architektů, projektantů a realizačních firem v průběhu celého procesu výstavby. Průběžná kontrola procesu výstavby je zajištěna nezávislým stavebním dozorem.

Konstrukční systém ATREA je chráněn užitným vzorem. K výstavbě domů v systému ATREA jsou oprávněny pouze vybrané realizační firmy s platnou licenční smlouvou.