Nová zelená úsporám

Nová zelenám úsporám 2015 (3. Výzva) opět spuštěna

Chystáte se stavět? Získejte dotaci až 485 000 Kč

21. října 2015 MŽP a SFŽP vyhlásilo již 3. Výzvu dotačního programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy v celé ČR.

Přijem žádostí 3. Výzvy pro rok 2015 začíná 22.10.2015.

Jedná se o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Pro rodinné domy je pro rok 2015 vyhrazeno 520 miliónů korun. V roce 2016 bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

Výzva pro rodinné domy je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy) a na efektivní využití zdrojů energie.

Nová zelená úsporám s DOMY ATREA, 100% úspěšnost

Zajišťujeme komplexní servis při zpracování žádostí v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy).

DOMY ATREA mají 100% úspěšnost získání dotace. Všechny doposud podané žádosti o dotaci, několika desítek rodinných domů v Programu Nová zelená úsporám a předchozím programu Zelená úsporám, byly kladně vyřízeny.

Ve spolupráci s našimi odbornými partnery vás provedeme celým procesem přípravy a vyřízení žádosti. Zajistíme poradenství, koncepční řešení domu včetně energetické optimalizace, individuální architektonický návrh, kompletní projektovou dokumentaci, zpracování odborného posudku a realizaci domu ve vlastním certifikovaném stavebním systému.

Výše podpory v oblasti B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – pasivní domy

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory dělí na dvě podoblasti

B.1 – výše podpory 300 000 Kč/dům

B.2 – výše podpory 450 000 Kč/dům

Podpora na zajištění souvisejících odborných činností pro podoblast podpory B.1 nebo B.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (Blower-Door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.

Maximální výše podpory činí 35 000Kč

Pro podrobnější informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám 2015 a k možnostem spolupráce se na nás obraťte na následujících kontaktech:

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA T: (+420) 483 368 136 M: (+420) 608 644 650 E: domy@atrea.cz

Podrobné podmínky dotačního programu jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách SFŽP Nová zelená úsporám.

Nová zelenám úsporám 2015 (2. Výzva) - ukončeno

Přijem žádostí Výzvy pro rok 2015 byl ukončen k 15.6.2015 z důvodu vyčerpání vyhrazených finančních prostředků.

Nová zelenám úsporám 2014 - ukončeno

Přijem žádostí Výzvy pro rok 2014 byl ukončen 31.12.2014.