Náš cíl

Kvalitní dům pro nás znamená

  • Kultivovaná a funkční (účelná) architektura (interiér, exteriér, začlenění do krajiny)
  • Komfortní a zdravé vnitřní prostředí (tepelná pohoda a čistý vzduch)
  • Nízká spotřeba energie (na provoz, ale i výstavbu)
  • Vyvážené pořizovací a provozní náklady
  • Vynikající technická kvalita a parametry
  • Dlouhodobá životnost a funkčnost
  • Jednoduchá obsluha a údržba
  • Nízká závislost na dodávkách energie
  • Minimální dopad na životní prostředí

Naším cílem je aby se takové domy staly běžným standardem a byly dostupné co nejširšímu spektru zájemců o kvalitní bydlení.

Domy ATREA Více informací o domech ATREA naleznete zde.

Podíl budov na celkové spotřebě energie v EU činí přibližně 40 %. Budovy jsou zodpovědné za 30 % emisí CO2, spotřebovávají značné množství primárních surovin a vytvářejí až 40 % všech odpadů. Kvalita vnitřního prostředí v budovách se snižuje. Drtivá většina budov energií zcela zbytečně plýtvá, přestože již dnes jsou dostupné prověřené a hlavně nákladově efektivní metody, kterými lze energetickou náročnost budov snížit až o 90 % při současném zajištění vyššího komfortu vnitřního prostředí.

Nastupující trendy ve výstavbě budov na tuto situaci reagují a zásadním způsobem mění přístup k dané problematice. Zvyšující se nároky a nové požadavky na budovy jsou podpořeny i měnícími se legislativních předpisy.

V duchu naší filozofie na tyto revoluční změny reagujeme a již dnes navrhujeme a stavíme kvalitní domy splňující nejvyšší nároky na moderní bydlení z hlediska komfortu a zdravého vnitřního prostředí, spotřeby energie a vlivu na životní prostředí. Dobrý dům musí být zároveň vyvážený v mnoha dalších aspektech a kvalitativních parametrech.