Konstrukce

Skladba obvodové konstrukce
Skladba stěny

Energeticky pasivní domy ATREA jsou navrhovány jako skeletové, sendvičové dřevostavby (tzv. skandinávský systém) s difúzně otevřenou obvodovou konstrukcí.
Takřka celá tloušťka stěny je využita na plnění tepelně-izolační funkce. Materiály konstrukce jsou z velké části na bázi dřeva, tedy z obnovitelného materiálu s nízkou potřebou energie na výrobu převoz a zabudování do konstrukce. V systému ATREA jsou důsledně navrženy a prověřeny všechny detaily stavby z hlediska jednoduché a rychlé výstavby a následné kontroly. Veškeré detaily jsou také výpočtově prověřeny z hlediska tepelných toků, vnitřních povrchových teplot a difůze vodních par.

Popis jednotlivých konstrukcí materiálů

Tepelně technické parametry
obvodových konstrukcí

Tepelné parametry a těsnost obalových konstrukcí EPD ATREA
 • Základová konstrukce – betonové základové pasy.
 • Obvodové stěny– Difúzně otevřená sendvičová skladba, skeletová konstrukce.
  • Tloušťka stěn při vnější fasádní omítce je 450 mm, při modřínovém obkladu 490 mm.
  • Nosná konstrukce – Skelet z dřevěných KVH profilů vysušených na 12% zajišťuje tvarovou stálost konstrukce.
  • Tepelná izolace – foukaná celulóza vyrobená rozvlákněním papíru má velmi dobré akumulační vlastnosti a umožňuje difůzi vodních par.
  • Vzduchotěsnící vrstva – Dřevoštěpkové desky (OSB) s tmelenými a přelepenými spárami zabraňují úniku vnitřního teplého vzduchu a zamezují průniku vodních par do konstrukce.
  • Vnitřní povrch – Sádrokartonová předstěna s instalační dutinou pro rozvod sítí. Možno volit i z jiných deskových materiálů např. sádrovlákno apod.
  • Vnější povrch – Tenkovrstvá difúzně propustná omítka, obklad z modřínového dřeva, obklad z cementovláknitých desek apod.
  • Součinitel prostupu tepla – U = 0,11 W/m2K.
  • Požární odolnost – REI 60
 • Střecha – Šikmá, nebo plochá dvouplášťová provětrávaná konstrukce.
  • Nosná konstrukce – Vazníky z KVH profilů.
  • Tepelná izolace – foukaná celulóza.
  • Vzduchotěsnící vrstva – Dřevoštěpové desky (OSB).
  • Vnitřní povrch – Sádrokartonový podhled s instalační dutinou pro rozvod sítí. Možno volit i z jiných deskových materiálů např. sádrovlákno apod.
  • Krytina šikmé střechy – standardně cementovláknitá ETERNIT DAKORA v černém nebo šedém provedení. Možno volit ze všech známých krytin dle okolní zástavby domu.
  • Krytina ploché střechy – Svařovaná PVC folie s kačírkem, nebo substrátem s extenzivní zelení.
 • Okna
  • Svislá okna dřevěná s trojsklem – Eurookna SOLID COMFORT SC 92 – Uw = 0,7 W/m2K.
  • Střešní okna dřevěná s trojsklem – ROTO designo R6, Uw = 0,84 W/m2K.