Co je pasivní dům

Výhody pasivního domu

 • Vyšší komfort bydlení
 • Zdravé vnitřní prostředí
 • Velmi nízká spotřeba energie
 • Dotace Nová zelená úsporám až 585 000 Kč
 • Příjemné teploty v zimě i v létě
 • Stálý přívod čerstvého vzduchu – bez průvanu, prachu a pylů
 • Spolehlivá investice – stabilní tržní hodnota nemovitosti
 • Vyšší kvalita stavebních prací
 • Malé nároky na údržbu a provoz
 • Nízká závislost na dodávkách energie
 • Šetrný k životnímu prostředí

Energeticky pasivní dům je stavba s velmi nízkou potřebou energie. Oproti stávajícím budovám spotřebuje až o 90% méně energie, při současném zajištění vyššího komfortu a zdravého vnitřního prostředí.

Měrná spotřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]

Zásady pro dosažení energeticky pasivního standardu

 • Orientace a tvar budovy

  Budova musí být natočena tak, aby fasáda největším prosklením byla orientována k jihu a bylo tím umožněno pasivní získávání energie ze slunečního záření v zimním období. Zároveň je třeba konstrukčně zajistit, aby se interiér v létě nepřehříval a nebyla potřeba energie na letní chlazení. Dům by měl mít kompaktní tvar s minimální plochou obalové konstrukce ve vztahu k vytápěnému vnitřnímu prostoru.

 • Silná vrstva tepelné izolace vnější konstrukce

  Kvalitně provedené zateplení musí bez přerušení obepínat celý vytápěný prostor objektu.

 • Okna s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi

  Do pasivních domů se osazují okna s trojsklem s výplní inertním plynem. Velmi důležité je i těsné provedení připojovací spáry.

 • Vzduchotěsnost obvodového pláště

  Pasivní dům je nutné náležitě zatěsnit proti únikům tepla, proti vnikání vnitřní vlhkosti do konstrukce a pro zajištění efektivního fungování větracího zařízení s rekuperací.

 • Použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací)

  V otopném období mohou být všechna okna zavřena a o výměnu vzduchu se stará větrací systém, přičemž až 90% tepla z odchodního vzduchu je předáno v rekuperační jednotce příchozímu čerstvému vzduchu.

 • Využití obnovitelných zdrojů energie

  K další úspoře energie na provoz domu a ke snížení závislosti na jejích dodávkách přispívá využití obnovitelných zdrojů energie. Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TUV je možné použít tepelná čerpadla, solární kolektory, zařízení na spalování biomasy apod.

Pro maximální spokojenost investora a uživatele pasivního domu je důležitá úvodní architektonicko-energetická koncepce, dokonalá projektová dokumentace s vyřešením všech konstrukčních detailů od projektanta znalého problematiky pasivních domů a bezchybné zhotovení obálky budovy z kvalitních materiálů zkušenou realizační firmou.

Parametry pasivního domu

V současné době se v České republice pasivní domy definují a posuzují podle dvou metodik s odlišným způsobem výpočtu a s rozdílnými požadovanými parametry.

 • PASIVNÍ DŮM PODLE TNI 730329 (TNI 730330)

  Jedná se o národní metodiku (TNI -technická normalizační informace), která stanovuje jednotný postup hodnocení domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle přílohy A ČSN 73 0540-2:2007.

 • PASIVNÍ DŮM PODLE PHPP (Plánovací nástroj pro pasivní domy)

  Metodika PHPP vznikla v Passivhaus Institutu v německém Darmstadtu a jako první definovala pojem pasivní dům. Návrhový nástroj PHPP (Passive House Planning Package) je v Evropě nejčastěji užívaný nástroj pro optimalizaci návrhu a hodnocení energetické bilance pasivních domů.