Co je kvalitní dům

Ideální dům

S rostoucími cenami energií se do popředí zájmu stavebníků dostává požadavek na snižování spotřeby energie. V současné výstavbě se tak zvyšuje podíl nízkoenergetických a pasivních domů, které oproti běžným stavbám spotřebovávají až o 90% energie méně.

Nízká spotřeba energie je důležitým, nikoli však jediným, kvalitativním parametrem a v současnosti by již u kvalitního domu měla být samozřejmostí. Často se však zapomíná na další parametry, které kvalitu bydlení významně ovlivňují.

Kvalitní dům by měl mít vysokou estetickou kvalitu, funkční dispoziční řešení, zajišťovat komfortní a zdravé vnitřní prostředí, příjemné teploty v zimě i v létě, odvod škodlivin a stálý přívod čerstvého vzduchu, dostatečné osvětlení, akustický komfort, splňovat požadavky na životnost, nenáročnou obsluhu a údržbu, snadnou přestavbu, vliv na životní prostředí atd.

Všechny tyto parametry včetně nízké spotřeby energie by měly být maximálně vyvážené i s ohledem na pořizovací a provozní náklady.

Jak toho dosáhnout

Pro dosažení úspěšného výsledku je nezbytný ucelený a odpovědný přístup k návrhu domu. Klíčový je úvodní architektonicko-energetický koncept s maximálním využitím zásad a principů pro pasivní a nízkoenergetické domy, dokonalé zpracování projektové dokumentace od zkušeného projektanta a bezchybné zhotovení stavby z kvalitních materiálů zkušenou realizační firmou.

K návrhu a realizaci domů ATREA přistupujeme odpovědně v širších souvislostech a ke zmíněným požadavkům přihlížíme.

Požadavky na kvalitní moderní rodinný dům:

 • Ekonomická dostupnost a vyvážené provozní náklady v rámci celého životního cyklu budovy

  • Dostupné pořizovací náklady na stavbu
  • Nízké provozní náklady při užívání domu
  • Jednoduchá adaptace a rekonstrukce objektu
 • Trvalá ochrana před vnějšími klimatickými vlivy

  • Ochrana před deštěm
  • Ochrana před větrem
  • Ochrana před zimou
  • Ochrana před teplem
 • Vysoká kvalita vnitřního prostředí

  • Teplota interiéru
  • Teplota povrchů obvodových konstrukcí
  • Kontinuální přívod čerstvého vzduchu
  • Optimální vlhkost interiéru
  • Minimalizace materiálů uvolňujících zdraví škodlivé látky
  • Akustický komfort
  • Přirozené osvětlení
  • Vizuální kontakt s okolím, se zahradou
  • Vliv geopatogenních zón
  • Omezení elektrosmogu
  • Zamezení přehřívání v létě
 • Snížení závislosti na cenách energií

  • Minimalizace potřeby energií
  • Výroba energie pro vlastní potřeby z obnovitelných zdrojů
 • Kultivovaná, funkční architektura

  • Funkční dispozice zajišťující bezproblémový provoz a dostatek soukromí
  • Hmotová a materiálová pokora k místu a jeho historii
  • Řešení zabraňující výskytu komplikovaných detailů s potenciálem poruchy
 • Dopad na životní prostředí

  • Potřeby primárních energií na výstavbu, provoz a rekonstrukci, či demolici
  • Produkce emisí škodlivin a skleníkových plynů
  • Znečištění okolních staveb hlukem provozu objektu
  • Třídění a likvidace odpadů vzniklých provozem domácnosti
 • Využití pozemku

  • Zadržení dešťové vody na pozemku
  • Vytvoření míst pro relaxaci
  • Zajištění biodiverzity na pozemku s malou energií pro údržbu
  • Využití pozemku k drobnému hospodaření
  • Minimalizace terénních úprav
  • Využití zeleně na střechách objektů
 • Kvalita místa pozemku

  • Dostupnost služeb
  • Dostupnost veřejné dopravy
  • Nebezpečí živelných rizik
 • Hospodaření s pitnou vodou

  • Náhrady pitné vody na zalévání, mytí, praní, splachování WC za vodu užitkovou (dešťovou)
  • Úsporná opatření pro používání pitné vody
 • Využití dešťové vody

  • Odchyt dešťové vody dopadnuté na pozemek a dům
  • Využití jako náhrady za vodu pitnou
 • Jednoduchá obsluha a údržba domu

  • Minimalizace poruchových technologií
  • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Optimální životnost konstrukcí a technologií

  • Funkce provozních technologií bez nákladné údržby a výměny
  • Snadná a cenově dostupná revitalizace povrchových materiálů stavby
 • Možnost podílu svépomocné výstavby

  • Úspory při výstavbě
  • Psychologický efekt vztahu k vlastní práci

Informace o domech ATREA