Co děláme

Naše aktivity v oblasti pasivních domů

  • Zajišťujeme výstavbu pasivních domů od architektonického návrhu po realizaci
  • Provozujeme vlastní školicí středisko a vzorový pasivní dům
  • Organizujeme prohlídky a exkurze do pasivních domů pro laickou i odbornou veřejnost
  • Poskytujeme odborné poradenství zaměřené na pasivní domy
  • Pořádáme přednášky, semináře a osvětové akce
  • Sledujeme a spoluvytváříme aktuální trendy v oblasti progresivní výstavby
  • Spolupracujeme s institucemi a předními odborníky v oboru
  • Podílíme se vývoji a výzkumu v oblasti energeticky efektivní výstavby
  • Pasivní domy ATREA průběžně monitorujeme a výsledky publikujeme
  • V rámci samostatné divize vyvíjíme systémy větrání, vytápění a přípravy TUV optimalizované pro pasivní a nízkoenergetické domy

Poskytujeme komplexní servis v oblasti výstavby energeticky pasivních domů od individuálního architektonického návrhu po realizaci stavby ve vlastním certifikovaném systému. Součástí řešení pasivních domů ATREA je rovněž ucelený systém větrání, vytápění a přípravy teplé užitkové vody, vlastní produkce.

V rámci projektu Síť center pasivního domu poskytujeme bezplatné odborné poradenství zaměřené na pasivní a nízkoenergetické domy.

Aktivně se podílíme na rozvoji moderních a efektivních trendů ve výstavbě a propagaci myšlenek trvale udržitelné výstavby. Podporujeme snižování energetické náročnosti, větší a efektivnější využití obnovitelných zdrojů energie a přírodních stavebních materiálů.