Členství

Centrum pasivního domu
Společnost ATREA s.r.o. je zakládajícím členem sdružení Centrum pasivního domu.

Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Česká rada pro šetrné budovy
Společnost ATREA s.r.o. je zakládajícím partnerem organizace Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC).

Česká rada pro šetrné budovy je neziskovou organizací podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí.

Šance pro budovy
Podporujeme iniciativu Šance pro budovy.

Šance pro budovy je společnou iniciativou dvou předních českých asociací v oblasti progresivního stavitelství reprezentujících přes 100 firem.

Jako jedna z prvních firem v České republice jsme se začali systematicky věnovat vývoji, výstavbě, podpoře a propagaci energeticky pasivních domů (EPD) a myšlenek trvale udržitelné výstavby.

Společnost ATREA s.r.o. patří k zakládajícím členům významných odborných a zájmových sdružení, která podporují a propagují moderní a efektivní trendy ve výstavbě.

V rámci členství se podílíme na aktivitách směřujících k rozvoji kvalitních, energeticky úsporných a ekonomicky výhodných staveb, které svým uživatelům poskytují vysoce komfortní vnitřní prostředí a jsou zároveň šetrné vůči životnímu prostředí.