Ocenění ČEEP 2019 pro „Domov Podhradí“

Datum: 28.4.2021

V úterý 20. dubna se v aule ČVUT v Praze, Betlémské kapli, za přísných hygienických opatření, konal slavnostní galavečer, na kterém byla předána ocenění v již 18. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku (ČEEP 2019).

Cena poroty pro bytový dům „Domov Podhradí“ – Týnec nad Labem

Předávání ocenění ČEEP 2019

Cenu poroty v kategorii „Budovy a projekty“ získal projekt „Domov Podhradí“ – bytový dům s permakulturní zahradou a "babiččiným sadem" pro komunitní bydlení seniorů. Budova je navržena a realizována v rámci uceleného stavebního konceptu DOMY ATREA jako dřevostavba v energeticky pasivním standardu.

Energeticky úsporné stavební řešení doplňuje systém technických zařízení, který zajišťuje komfortní a zdravé bydlení pro klienty, a nízké provozní náklady pro provozovatele.
Větrání obytných prostor zajišťují větrací jednotky s rekuperací tepla ATREA DUPLEX řady EC. Jako zdroje energie pro vytápění a přípravu TUV jsou využita dvě tepelná čerpadla vzduch – voda ATREA TCV EKO.

Odborná porota na projektu ocenila především „Příkladné spojení uživatelského komfortu bydlení pro danou cílovou skupinu s energetickou efektivností stavby.“
Cenu poroty, z rukou její předsedkyně Ireny Plockové, převzal zástupce přihlašovatele, společnosti ATREA s.r.o., koordinátor konceptu DOMY ATREA, Petr Dusil.

Více o projektu

Záměrem investora areálu Podhradí je postupné vytvoření ucelené lokality – souboru budov, permakulturní zahrady a sadu/parku – pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí.
Popisovaná stavba bytového domu je první dokončenou stavbou v lokalitě a slouží pro komunitní bydlení věkově neomezené skupiny osob se sníženou mobilitou a soběstačností se zaměřením převážně na seniory.

Domov Podhradí

Celková koncepce lokality, souboru budov, komunitní zahrady a „babiččina sadu“, je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí budovy (teplota, vlhkost, větrání, vizuální, světelný a akustický komfort), použití přírodních, obnovitelných materiálů, využití obnovitelných zdrojů energie, efektivní hospodaření s vodou, celkovou udržitelnost projektu, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu.


Pozornost jistě zaslouží i fakt, že se jedná o soukromý projekt rodinného charakteru, kde se investoři – místní manželský pár – zásadním způsobem podíleli na realizaci stavby a zároveň budovu provozují.

Technické parametry

Celková vnitřní plocha: 720 m2
Dispozice: 10 bytů 1+kk, 4 byty 2+kk, společenská místnost a zázemí
Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a
Měrná neobnovitelná primární energie: 82 kWh/m2a
Energetická třída budovy: A – velmi úsporná
Nová zelená úsporám: B.1 – výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Zúčastnění:

Investor: Hynek Motl
Provozovatel: Bc. Dana Motlová
Architekt: Ing. arch. Ondřej Novosad (ARCHIDEE / architektonické studio)
Projekt: Ing. Stanislav Kolář, Ing. David Chudoba (Symbiosa – ateliér architektů)
Statika: Ing. Hana Šulková
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Filip Kňákal
Větrání a vytápění (projekt, montáž): TEPSOL, s.r.o.
Energetické řešení, posudek NZÚ, zdravotechnika: EnergySim s.r.o.
Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Marx
Stavební systém: DOMY ATREA
Zhotovitel: Dřevostavby Motl (v licenci DOMY ATREA)
Dokončení: 1/2020

O soutěži

Cílem soutěže je zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podpora INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a v neposlední řadě podpora zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Vypisovateli jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ.

Kompletní výsledky a tisková zpráva na stránkách organizátora soutěže: ČEEP 2019 TOP EXPO CZ

Článek (časopis Stavebnictví 01– 02 2021) ke stažení zde.

Příběh oceněného projektu „Domov Podhradí“ www.PojdteDal.info

Stránky provozovatele objektu: www.domovpodhradi.cz

Galerie: