Ohlédnutí za dny pasivních domů

Datum: 30.11.2010

Soubor pasivních domů ATREA – Koberovy

Zástupci firmy ATREA s.r.o. společně se spolupracujícími architekty a projektanty zodpovídali široké spektrum dotazů souvisejících s pasivními domy. Účastníci se nejčastěji zajímali o základní principy fungování pasivního domu, o zkušenosti s bydlením v nich, náklady na vytápění a provoz a o použité konstrukce a materiály. Velký zájem byl o informace k systémům větrání a vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie. Odborníci a informovaní zájemci o pasivní domy kladli otázky z oblasti stavební fyziky a vnitřního prostředí a zajímali se o podrobnější technické parametry domů a použitá technická zařízení.

Reportáž o pasivních domech.

V rámci „Dnů pasivních domů“ vznikla i krátká reportáž, která obsahuje i rozhovor s obyvateli jednoho z pasivních domů ATREA v Koberovech.

V případě zájmu o bližší informace o možnostech výstavby pasivního domu v systému ATREA a prohlídku vzorového pasivního domu se na nás obraťte na uvedených kontaktech.

Kontakty a vzorový pasivní dům ATREA.