Nová zelená úsporám 2014

Datum: 6.1.2014

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna 2014 a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy) a na efektivní využití zdrojů energie.

Podrobné podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.novazelenausporam.cz.

Chystáte se stavět? Získejte dotaci až 585 000 Kč

DOMY ATREA | Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy
poradenství | architektura | projekce | realizace

Zajišťujeme komplexní servis při zpracování žádostí v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy), s celkovou výši podpory až 585 000 Kč.

Pro podrobnější informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám 2014 a možnostem spolupráce se na nás obraťte na následujících kontaktech:

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
T: (+420) 483 317 763
M: (+420) 608 644 650
E: domy@atrea.cz